Không gian lý tưởng để họp mặt

Biết đến nhà hàng qua một trang mạng và biết nhà hàng đang có chương trình khuyến mại. Tôi quyết định tổ chức liên hoan cho lớp mình tại nhà hàng. Tôi rất ấn tượng bởi không gian , cũng như món ăn tại quán . Tôi đã từng ăn các món dân tộc ở nhiều nơi nhưng hương vị các món ăn của nhà hàng có chút gì đó rất riêng và đặc biệt. Chắc chắn tôi sẽ quay lại nhà hàng , lần này là với gia đình của mình.

Anh Hoàng Minh
Thanh Xuân , Hà Nội

Ngày dùng bữa 19/7